“Salon miŕsny” - Zak│ad rozbioru miŕsa. W naszej ofercie: Wieprzowina, Wo│owina, Cielŕcina, Drˇb, Wŕdliny

obrazekobrazekSalon Miŕsnyobrazek
obrazekobrazekStartAktualnoÂciO firmieOfertaZamówieniaKontaktobrazekobrazek
O firmie Zobacz nasze ch│odnie Podzia│ miŕs

Start » O firmie » Polityka jakoÂci

Polityka jakoÂci

« wrˇŠ

 

Firma Salon Miêsny jest Zatwierdzonym Zak³adem Rozbioru Miêsa czerwonego na Rynki Unijne, spe³niaj±cym wszystkie wymogi Unii Europejskiej.
 
Zak┬│ad zosta┬│ zatwierdzony i oddany do u┬┐ytku w grudniu 2009 roku. Przydzielony zosta┬│ numer weterynaryjny PL 12064201 WE  i jest pod sta┬│ym nadzorem Powiatowej Stacji Weterynaryjnej w Krakowie przy ul. Lubla├▒skiej 11. Pracujemy zgodnie z zasadami Systemu HACCP. Zak┬│ad jest wykonany i wyposa┬┐ony  w wysokiej klasy sprz├¬t i urz┬▒dzenia s┬│u┬┐┬▒ce do rozbioru mi├¬sa. Jeste┬Âmy firm┬▒, która na pierwszym miejscu stawia jako┬Â├Ž i ┬Âwie┬┐o┬Â├Ž oferowanego mi├¬sa, zadowolenie klienta i dostosowywanie si├¬ do jego potrzeb.

Firma Salon Mi├¬sny specjalizuje si├¬ w rozbiorze pó┬│tusz wieprzowych i ├Žwierci wo┬│owych.
Codzienne dostawy ┬Âwie┬┐ego towaru i rozbiór praktycznie tylko pod zamówienia klienta pozwala na uzyskanie mi├¬sa wysokiej klasy.

Surowiec dostarczaj┬▒  wy┬│┬▒cznie zak┬│ady produkcyjne zatwierdzone, spe┬│niaj┬▒ce wymogi systemu jako┬Âci  HACCP.
Mi├¬so pozyskiwane jest z polskiego surowca (┬┐ywca), nie jest modyfikowane genetycznie, nastrzykiwane, ani sztucznie ulepszane pod wzgl├¬dem wygl┬▒du i wagi. Ka┬┐da pó┬│tusza poddawana jest badaniom i kontroli ju┬┐ w ubojni. Do naszego zak┬│adu trafia z wszystkimi potrzebnymi badaniami, czego dowodem jest dokument HDI wystawiany do ka┬┐dej dostawy.

Transport wewnêtrzny odbywa siê wy³±cznie w zachowaniu ³añcucha ch³odniczego.
Transport zewnêtrzny odbywa siê samochodami firmowymi czyli izotermami z agregatami ch³odniczymi lub klienci odbieraj± towar sami na miejscu.

Wysokiej jako┬Âci wyroby, sprawne funkcjonowanie i rozwój firmy zawdzi├¬czamy do┬Âwiadczonej i  wysoko wyspecjalizowanej za┬│odze, która sukcesywnie i systematycznie przechodzi kolejne szkolenia podnosz┬▒c swoje kwalifikacje.

Promocje

Proponujemy pol├¬dwic├¬ wo┬│ow┬▒ w wadze 1,60-2,00 kg. Wysokiej jako┬Âci wyselekcjonowana pol├¬dwica z m┬│odych sztuk wo┬│owych. Odpowiednio przyprawiona i podana zagwarantuje, ┬┐e go┬Âcie b├¬d┬▒ chcieli do Pa├▒stwa ponownie powróci├Ž.

 

Praca

Szukasz dobrej pracy?
Sprawd╝ czy mamy wolne stanowiska...

© Copyright by Salon Miŕsny 2010